Přihlas se
Úvod BUSHMAN Club - pravidla

BUSHMAN Club: pravidla

Pravidla BUSHMAN CLUBU platná od 18. 9. 2019

Podmínky členství

Členem BUSHMAN Clubu se může stát každá osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a splní níže uvedené podmínky členství. Členství v BUSHMAN Clubu je bezplatné a opravňuje člena BUSHMAN Clubu k čerpání výhod a benefitů specifikovaných na stránce BUSHMAN Club: úrovně členství.

Členská karta BUSHMAN Clubu (dále jen členský EAN kód)

Virtuální karta (vygenerovaný členský EAN kód získaný při registraci do BUSHMAN Clubu) umožňuje identifikovat člena BUSHMAN Clubu jakékoliv úrovně. Registraci lze provést osobně na prodejně nebo na stránkách www.bushman.cz vyplněním elektronického formuláře a poskytnutím všech povinných informací požadovaných pro vstup do BUSHMAN Clubu. Člen může používat pouze jeden členský EAN kód, a ten je nepřenosný (členové registrovaní před 18. 9. 2019 se nadále budou prokazovat svou dosavadní členskou kartou).
Při nákupu a předložení členského EAN kódu je personál prodejny povinen provést při platbě identifikaci prostřednictvím načtení tohoto kódu, a tím zároveň elektronicky zaznamenat provedenou operaci na individuální účet zákazníka. Příslušné výhody dle uvedených podmínek získává zákazník automaticky po dosažení požadovaných limitů a veškeré takto získané bonusy či výhody je možné čerpat při následujících nákupech.
Aktualizace dat do zákaznických databází probíhá v období do 24 hodin od poslední transakce. Aktivace individuálních účtů zákazníků probíhá nejdříve po 14 dnech od registrace zákazníka.
V případě ztráty, odcizení nebo poškození karty (u zákazníků registrovaných před 18. 9. 2019) je člen povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na nejbližší prodejně, e-mailem na [email protected] nebo na oficiální infolince. Po oznámení ztráty či zcizení bude zákazník informován o dalším postupu a nové registraci.
Členský EAN kód i členskou kartu (u zákazníků registrovaných před 18. 9. 2019) lze použít i při nákupech prostřednictvím internetového obchodu.

Zánik členství v BUSHMAN Clubu

Člen může své členství ukončit formou oficiálního oznámení na příslušné prodejně, elektronicky nebo písemně. Členství v BUSHMAN Clubu zaniká z níže uvedených důvodů:

  • na vlastní žádost člena BUSHMAN Clubu,
  • rozhodnutím provozovatele BUSHMAN Clubu na základě porušení pravidel a podmínek klubu.

Ochrana osobních údajů

Účastník svou registrací dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a se zasíláním firemních informací. Údaje budou zpracovávány k účelům uvedeným v těchto pravidlech členství. Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing, a pokud si to zákazník přeje, též vyřizování objednávek našich produktů či účast zákazníka v propagačních soutěžích. Právním základem pro zpracování osobních údajů je: čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, pro účely přímého marketingu; čl. 6 odst. 1 písm. a) pro účely pořádání soutěží; čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek.
Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů nalezneš zde.

Provoz BUSHMAN Clubu technicky zajišťuje společnost Bushman s.r.o., která zpracovává osobní údaje členů v souladu se zákonem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů.
Provozovatel je oprávněn měnit pravidla BUSHMAN Clubu.